VERTROUWEN IN INSTITUTIES STABIEL MAAR NEDERLANDERS MAKEN ZICH ZORGEN OVER DE TOEKOMST

De jaarlijkse Edelman Trust Barometer 2019 toont aan dat mensen hun werkgever nu meer vertrouwen dan de overheid, het bedrijfsleven, media en NGO’s. Tegelijkertijd is ruim tweederde van het brede Nederlandse publiek pessimistisch over de toekomst. Vier op de tien Nederlanders zijn bang om hun baan te verliezen. Nederland is daarmee het op vier na meest pessimistisch gestemde land ter wereld. 

“De cirkel van vertrouwen wordt kleiner, en mensen stellen het meeste vertrouwen in relaties waar ze directe invloed op hebben,” zegt Arent Jan Hesselink, CEO van Edelman Amsterdam. “In een tijd waarin veel onzeker is, we grote geopolitieke verschuivingen zien en technologie de relatie tussen mensen en instituties fundamenteel verandert, is het vertrouwen in de werkgever ongekend hoog. Maar dat vertrouwen komt niet zonder voorwaarden. Mensen verwachten van werkgevers openheid en transparantie, en willen dat met name bedrijven de invloed die ze hebben aanwenden om de maatschappij positief te beïnvloeden.”

De Edelman Trust Barometer is een jaarlijks onderzoek naar de mate van vertrouwen in instituties, uitgevoerd in 27 landen, met een totaal aantal respondenten van 33.000. De Trust Barometer 2019 laat zien dat in Nederland het vertrouwen in de vier belangrijkste instituties (overheid, bedrijfsleven, media en niet-gouvernementele organisaties) het afgelopen jaar nagenoeg stabiel was. Met 60% bleef de index voor het bedrijfsleven in de ‘vertrouwenszone.’ Media en overheid bevinden zich met grotendeels ongewijzigde scores van 56% en 54% in de ‘neutrale zone’. Met een Trust-score van 47% zijn NGO’s het enige type organisatie dat wordt gewantrouwd door het Nederlandse publiek. Ook dit jaar blijft in Nederland de vertrouwenskloof tussen het geïnformeerde publiek (67%) en het brede publiek (54%) significant, al is deze kloof dit jaar 2 procentpunt kleiner dan in 2018. Wereldwijd laat de 2019 Trust Barometer van Edelman een lichte stijging zien van het vertrouwen in instituties, terwijl de vertrouwenskloof tussen het brede publiek en het geïnformeerde publiek wereldwijd nooit groter is geweest.

Trust Barometer persbericht grafiek

 

Nederlanders somber over toekomst 
Hoewel het vertrouwen in instituties het afgelopen jaar vrijwel stabiel bleef, zijn Nederlanders relatief somber over de toekomst. Ruim tweederde van het brede Nederlandse publiek (69%) denkt er over vijf jaar niet beter voor te staan dan nu. Zo zijn Nederlanders bezorgd hun baan te verliezen door automatisering en robotisering (41%), door een gebrek aan vaardigheden of training (41%) of als gevolg van internationale handelsconflicten (36%). Qua vertrouwen in de toekomst is Nederland wereldwijd het op vier na meest pessimistische land. Hiermee staat het in een rijtje tussen landen als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, waar aanhoudende gelehesjesprotesten en de aanstaande Brexit voor veel onrust en onzekerheid zorgen.

Vertrouwen in werkgever extreem hoog 
Maar liefst 82% van de Nederlandse respondenten heeft vertrouwen in het bedrijf waarvoor zij werken. Nederland behaalt hiermee de hoogste score onder de gemeten westerse landen. Ruim driekwart van de Nederlandse respondenten zegt te willen dat CEO’s de leiding nemen in het afdwingen van beleidswijzigingen en hiervoor niet op de overheid wacht. Het toegenomen vertrouwen in de werkgever brengt ook nieuwe verwachtingen en verantwoordelijkheden met zich mee: 65% van de Nederlandse werknemers vindt dat het van cruciaal belang is dat hun CEO reageert in tijden van (maatschappelijke) crisis.

We zien dat vertrouwen het cement is van de relatie tussen werkgever en werknemer, waarbij Nederlandse werknemers die aangeven hun werkgever te vertrouwen, die belonen met een grotere toewijding (80%), betrokkenheid (66%), loyaliteit (70%) en de bereidheid om publiekelijk voor het bedrijf op te komen (74%).

Vertrouwen in en consumptie van traditionele media stijgt 
De Edelman Trust Barometer laat een wereldwijde trend zien waarin het vertrouwen in traditionele media stijgt. Het afgelopen jaar leidde dit tot een ongekende toename van de mediaconsumptie en het delen van nieuws en informatie. Het vertrouwen in traditionele media (65%) en zoekmachines (65%) bevindt zich wereldwijd op het hoogst historische niveau, gedreven door grote stijgingen in ontwikkelde markten. Omgekeerd blijft het vertrouwen in sociale media (43%) laag, vooral in Europa en de Verenigde Staten.

Gender trust gap 
Verder valt het verschil in vertrouwen tussen mannen en vrouwen op. Uit resultaten van het Trust-onderzoek blijkt dat vrouwen instituties beduidend minder vertrouwen. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt doordat vrouwen minder vertrouwen hebben in NGO’s, het bedrijfsleven en de media (7 procentpunten minder dan mannen). Naast Nederland is er ook sprake van deze zogenoemde “gender gap” in landen als Duitsland (12% punten) en de VS (11% punten).

Over de Edelman Trust Barometer 2019 
De Edelman Trust Barometer 2019 is de 19de editie van het jaarlijkse vertrouwen- en geloofwaardigheidsonderzoek van communicatie-marketingbureau Edelman. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeksafdeling Edelman Intelligence en bestaat uit dertig minuten durende interviews die tussen 19 oktober en 16 november 2018 zijn afgenomen. Het online onderzoek van de Edelman Trust Barometer 2019 werd onder 33.000 respondenten afgenomen in 27 landen.

Over Edelman Edelman is ‘s werelds grootste onafhankelijke communicatie- en marketingbureau met meer dan 65 vestigingen wereldwijd. Edelman helpt bedrijven en organisaties bij het ontwikkelen, promoten en beschermen van hun merken en reputaties. Door middel van een geïntegreerde benadering van communicatie en marketing worden doordachte en effectieve oplossingen bedacht om klanten in staat te stellen hun zakelijke doelstellingen te realiseren. Edelman Amsterdam maakt daarbij gebruik van alle kennis en expertise binnen het wereldwijde netwerk van Edelman.

Contact

Please contact us if you would like to receive the Dutch 2019 Edelman Trust Barometer or if you have any other questions. We are more than happy to get in touch.